Μοίρασε αυτό το άρθρο στα Social Media!

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τον βαθμό χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα νοικοκυριά και τα μέλη τους. Τα στοιχεία προέρχονται από τη δειγματοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα, έτους 2019.

Στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα ερευνήθηκαν 5.004 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.

Στο επόμενο δελτίο τύπου της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από
Νοικοκυριά και Άτομα, που θα δημοσιοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2019, θα παρουσιαστούν αποτελέσματα για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Από τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας προκύπτει ότι 8 στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους (ποσοστό 78,5%).

Την τελευταία δεκαετία (2010 – 2019) καταγράφεται αύξηση 69,2% στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία (Γράφημα 1).

Ειδικότερα, στο ποσοστό των νοικοκυριών της Χώρας που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία καταγράφεται, σε σχέση με το 2018, αύξηση 2,6%.

Η κατανομή των νοικοκυριών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία, ανά μεγάλη γεωγραφική περιοχή (NUTS1) απεικονίζεται στο Γράφημα 2.

Οι κυριότεροι λόγοι μη πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία παραμένουν, διαχρονικά, οι ίδιοι και είναι: α) η έλλειψη δεξιοτήτων (67,3%), β) η μη χρησιμότητα των πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο και η έλλειψη ενδιαφέροντος για τις πληροφορίες αυτές (22,5%) και γ) το πολύ υψηλό κόστος του εξοπλισμού (15,0%).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ

8 στους 10 (83,4%), από όσους χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α’ τρίμηνο του 2019, συνδέθηκαν στο διαδίκτυο εν κινήσει (εκτός κατοικίας και χώρου εργασίας), από φορητή συσκευή, παρουσιάζοντας αύξηση 9,0%, σε σχέση με τα στοιχεία του Α’ τριμήνου του έτους 2018, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 76,5%.

Η εν κινήσει σύνδεση στο διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας, μπορεί να γίνει με χρήση κινητού τηλεφώνου ή smart phone, φορητού υπολογιστή (laptop, notebook, netbook ή tablet) ή άλλης φορητής συσκευής (PDA, MP3 player, e-book reader, φορητή κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.). Τα ποσοστά του πληθυσμού που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο εν κινήσει, ως ποσοστό επί του πληθυσμού που κατά το Α’ τρίμηνο του έτους χρησιμοποίησε το διαδίκτυο, από το 2010 μέχρι σήμερα, παρουσιάζονται στο Γράφημα 5.

Από όσους συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους, με κινητή συσκευή, το 94,6% χρησιμοποίησε κινητό ή smart phone, το 33,1% φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, το 20,2% tablet και το 1,6% άλλη συσκευή (π.χ. media player, φορητή κονσόλα παιχνιδιών, ηλεκτρονικό αναγνώστη, smart ρολόι).

ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Αναφορικά με τους λόγους χρήσης του διαδικτύου, το 2019 η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι ο πρώτος κατά σειρά λόγος χρήσης του διαδικτύου με ποσοστό 88,3%. Τα ποσοστά όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίμηνο του 2019 παρουσιάζονται, κατά λόγο χρήσης του διαδικτύου και με φθίνουσα σειρά, παρακάτω:

• Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες: 88,3%.

• Διάβασμα online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά: 87,7%.

• Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων: 77,9%.

• Συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat κ.λπ.): 74,9%.

• Μουσική (π.χ. web ραδιόφωνο, You Tube, μουσική συνεχούς ροής (streaming): 72,9%.

• Ανταλλαγή μηνυμάτων χρησιμοποιώντας εφαρμογές, όπως Skype, Messenger, Viber, Whats App: 72,0%.

• Πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, με χρήση web κάμερας μέσω του διαδικτύου (Skype, Messenger, Facetime, Viber, Whats App κ.λπ.) : 66,8%.

• Αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά με ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύματα, παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία κ.λπ. : 65,9%.

• «Ανέβασμα» σε ιστοσελίδα κειμένου, φωτογραφιών, μουσικής, videos, λογισμικού κ.λπ., προκειμένου να τα μοιραστούμε με άλλους :46,2%.

• Πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών: 40,3%.

• Αναζήτηση εργασίας ή αποστολή αιτήσεων για εύρεση εργασίας: 17,0%.

• Αποστολή γνώμης (σε blog, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ά.) για κοινωνικά ή πολιτικά θέματα: 13,1%.

• Συμμετοχή σε online διαβουλεύσεις ή ψηφοφορίες για κοινωνικά ή πολιτικά θέματα: 3,8%.

• Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω δημοπρασιών, π.χ. μέσω e-Bay: 3,2%. 

 

Πηγή: www.statistics.gr

Newsletter
Νέα & Προσφορές!!